Finansiering till

framtidens

tillväxtföretag


Finansiering till

framtidens

tillväxtföretag


Vi tillhandahåller skräddarsydda kreditlösningar till svenska små och medelstora företag och vi möjliggör därmed bättre tillväxt- och innovationsmöjligheter genom finansiering till Sveriges växande företag.

Genom vårt flexibla förhållningssätt och korta ledtider för beslut kan vi skapa skräddarsydda lösningar och bistå med flera typer av finansieringslösningar såsom tillhandahållande av kreditfaciliteter, konvertibler och brygglån.

Bizcap är registrerat hos Finansinspektionen som ett finansiellt institut.

Vad behöver ert företag?

Utöka teamet

Behöver ni utöka personalstyrkan inför ett nytt projekt eller saknar ni nyckelkompetens? I många fall kan detta lösas med extern företagsfinansiering.

Förvärva företag

Ett av de mest effektiva tillvägagångsätten att växa sker genom förvärv av befintliga företag, ett företagslån är ofta en del av lösningen.

Köp av fast egendom

Behöver ni plats för en ny anläggning eller vill ni skala upp produktionen? Köp marken eller den kommersiella fastigheten ditt företag behöver.

Digitalisering

Digitalisering av företaget är ett viktigt steg mot långsiktig effektivitet och lönsamhet, men många företag behöver ett kapitaltillskott för att växla upp digitalt.

Öka produktionen

Moderna maskiner, arbetsredskap och hjälpmedel är avgörande för många företags konkurrenskraft och marknadspositionering. Vi hjälper er med finansieringen.

Investera hållbart

Investeringar med hållbarhetsfokus innebär inte bara att ta ansvar för miljö och klimat, de kan också vara lönsamma och öppna nya dörrar. Vi hjälper er med finansieringen.

Finansiera nya ordrar

Behöver ni utöka ert lager eller finansiera en större order? Lager- och orderfinansiering hjälper er att säkra lönsamhet och tillväxt.

Teknikinvesteringar

Tekniken förändras i en allt snabbare takt innebärande att produkters livscykler blir kortare, att investera i den senaste tekniken är den största tillväxtmöjligheten för innovativa teknikbranscher

 

 

Finansiera ditt

företags framtid

Vi tillhandahåller finansieringslösningar baserade på en balanserad bedömning av ert företags finansiella ställning och potential. Vi är flexibla, lättillgängliga och har korta ledtider för beslut.

  • Tidseffektivt – Vi kan ge er besked avseende er finansieringsförfrågan inom 1 arbetsdag.
  • Tydliga villkor – Hos Bizcap lånar ert företag utan några dolda avgifter.
  • Flexibla - Vi vet att varje företag är unikt, därför anpassar vi lånet efter ert bolags specifika behov.
  • Personlig service – Vi erbjuder en smidig låneprocess och vi finns med er hela vägen för att det ska bli så enkelt som möjligt för er som kunder.

Genom vårt flexibla tillvägagångssätt kan vi skapa paketlösningar och bistå med flera typer av finansiering, såsom att tillhandahålla krediter, kreditfaciliteter, konvertibler och brygglån.

“Teamet på Bizcap var ett nöje att arbeta med och de levererade en finansieringslösning som passade våra nuvarande behov perfekt. Med den här nya lånefaciliteten på plats kunde vi förbättra vår totala lönsamhet.”
Peter Roslin-Slawinski
Ruts Fastigheter

 

 

 

Vår

approach

Vi vet att personlig kontakt är lika viktig som finansieringen för att hjälpa ert företag att växa. Innan vi sätter igång tar vi oss alltid tid att lära känna er och era affärsmål för att kunna ge er de bästa möjliga lösningarna.

Vi tittar både på er nuvarande affärspotential och identifierar de områden som behöver utvecklas för att säkerställa finansiell stabilitet och långsiktigt värdeskapande. Kontakta oss idag och berätta om er verksamhet, idéer och mål.

 

 

 

Teamet

Bizcap är grundat av personer med lång erfarenhet av entreprenörskap, företagsbyggande och finansiering. Vi vet vikten av att ha en flexibel och beslutsam finansiell partner när ni vill ta ert företag till nästa nivå.

Viktor Söderberg
Styrelseordförande

Styrelseledamot i Agerus AB, JRS Sports Management AB, Scytales AB och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Jur.kand., Stockholms universitet och en kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Rafail Poumeyrau
Styrelseledamot

Advokat

Jur.kand., Stockholms universitet och även studier vid Manchester Business Schoo

Karlos Hanna
Styrelseledamot

Entreprenör och grundare av teknik- och mediaföretag

Studier i Business Management, Economics and Operations, IHM Business School

Danny Asmar
Styrelseledamot

Entreprenör och ägare av fastighetsbolag

Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet

 

 

Kontakt

(Lämna tom)