Finansiering till

framtidens

tillväxtföretag

Bizcap erbjuder finansiering på 2–20 miljoner kronor.
Ansök idag och få svar inom en arbetsdag.

Ansök om finansiering

Finansiering till

framtidens

tillväxtföretag

Bizcap erbjuder finansiering på 2-20 miljoner kronor. Ansök idag och få svar inom en arbetsdag.

Ansök om finansiering

Vi möjliggör tillväxt- och innovationsmöjligheter genom finansiering till Sveriges växande företag. Vi är specialister på att tillhandahålla skräddarsydda kreditlösningar till svenska små och medelstora företag, särskilt då sedvanliga finansieringskällor inte är ett alternativ.

Genom vårt flexibla förhållningssätt och korta ledtider för beslut kan vi bistå med flera typer av finansieringslösningar såsom kreditfaciliteter, konvertibler och brygglån.

Bizcap är registrerat hos Finansinspektionen som ett finansiellt institut.

Vad behöver ert företag?

Utöka teamet

Behöver ni utöka personalstyrkan inför ett nytt projekt eller saknar ni nyckelkompetens? Ofta kan det lösas med extern företagsfinansiering.

Förvärva företag

Att förvärva befintliga företag är ett av de mest effektiva sätten att växa. Ett företagslån är ofta en del av lösningen.

Köp av fast egendom

Behöver ni plats för en ny anläggning eller vill ni skala upp produktionen? Köp marken eller den kommersiella fastigheten ditt företag behöver.

Digitalisering

Att digitalisera företaget är ett viktigt steg mot långsiktig effektivitet och lönsamhet, men många behöver ett kapitaltillskott för att växla upp digitalt.

Öka produktionen

Moderna maskiner, redskap och hjälpmedel kan vara avgörande för konkurrenskraft och marknadsposition. Vi hjälper er med finansieringen.

Investera hållbart

Investeringar med hållbarhetsfokus innebär inte bara att ta ansvar för miljö och klimat, de kan också vara lönsamma och öppna nya dörrar.

Finansiera nya ordrar

Behöver ni utöka ert lager eller finansiera en större order? Lager- och orderfinansiering hjälper er att säkra lönsamhet och tillväxt.

Teknikinvesteringar

Ny teknik som IoT, AI och automation blir i allt snabbare takt de största tillväxtmöjligheterna för företag i innovativa teknikbranscher.

“Bizcap är en finansiell och strategisk partner som kan finnas där för dig hela vägen, från startup till IPO.”
Viktor Söderberg
Styrelseordförande

 

Finansiering

utan krångel

Vi tillhandahåller finansieringslösningar baserade på en balanserad bedömning av ert företags finansiella ställning och potential. Vi är flexibla, lättillgängliga, transparenta, och har korta ledtider för beslut.

  • Tidseffektivt—Svar på er finansieringsförfrågan inom en arbetsdag.
  • Tydliga villkor—Hos Bizcap lånar ert företag utan några dolda avgifter.
  • Flexibelt—Vi anpassar lånet efter ert bolags specifika behov.
  • Personlig service—Vi finns med er hela vägen för att det ska bli så enkelt som möjligt för er som kunder.
  • Minimal administration—Endast lånedokumentation krävs och ingen administration med exempelvis nyemissioner m.m.
  • Ingen utspädning—Ni slipper genomföra nyemissioner med utspädning för befintliga aktieägare till följd.

“Teamet på Bizcap var ett nöje att arbeta med och de levererade en finansieringslösning som passade våra nuvarande behov perfekt. Med den här nya lånefaciliteten på plats kunde vi förbättra vår totala lönsamhet.”
Peter Roslin-Slawinski
Ruts Fastigheter

 

 

En personlig

approach

Vi vet att personlig kontakt är lika viktig som finansieringen för att hjälpa ert företag att växa. Innan vi sätter igång tar vi oss alltid tid att lära känna er och era affärsmål för att kunna ge er de bästa möjliga lösningarna.

Vi tittar både på er nuvarande affärspotential och identifierar de områden som behöver utvecklas för att säkerställa finansiell stabilitet och långsiktigt värdeskapande. Kontakta oss idag och berätta om er verksamhet, idéer och mål.

“Finansieringen från Bizcap gav Capway möjlighet att utöka sin affär inom fakturafinansiering.”
Alexander D'Afflitto
Capway Finance

 

 

Om Bizcap

Bizcap är grundat av personer med lång erfarenhet av entreprenörskap, företagsbyggande och finansiering. Vi vet vikten av att ha en flexibel och beslutsam finansiell partner när ni vill ta ert företag till nästa nivå.

Viktor Söderberg
Styrelseordförande

Styrelseledamot i Agerus AB, JRS Sports Management AB, Scytales AB och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Jur.kand., Stockholms universitet och en kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Rafail Poumeyrau
Styrelseledamot

Advokat

Jur.kand., Stockholms universitet och även studier vid Manchester Business School

 

Låt oss sätta igång!

(Lämna tom)